Cenník

Vzdialený prístup cez TeamViewer   20 € 
Práce servisného technika    25€ 
   
     
   

Ceny sú  v vrátane DPH, 

Cenník je platný od .1. 10 2023

Cena za vzdialené pripojenie TeamViewer platná od 1.10 2023